როიალ დეველოპმენტი

მშენებლობის ბუმი საქართველოში 90 წლებიდან დაიწყო, მაგრამ სეგმენტისთვის
მორგებული პირობა დღეს სამწუხაროდ რთული შესარჩევია, სწორედ ამ იდეის ქვეშ
შეიქმნა ჩვენი კომპანია "როიალ დეველოპმენტი" 2016წ, ჩვენი მიზანია მნიშვნელოვანი წვლილი
შევიტანოთ ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაში. კომპანია მშენებლობას აწარმოებს მაღალი
ხარისხის სამშენებლო მასალებით და ამასთანვე ცდილობს შეინარჩუნოს მისაღები ფასი ყველა
ჩვენი მომავალი მომხმარებლისათვის. ჩვენ შევისწავლეთ სამშენებლო ბაზარი და დავნერგეთ სისტემა
რომელშიც მომხმარებლის სურვილი დაემთხვევა მის შესაძლებლობებს